Rodzina

Różnorodność osobowości

Różnorodność osobowości

Terminologia z teorii osobowości „16 osób”, która jest odmianą MBTI, jest nieco bardziej uproszczona i wyznaczona do charakterystycznych osób, szczególnie popularną w sieci.

W tym systemie „Protagonista” do ENFJ, który jest odpowiedzialny za altruistycznego lidera z pasją pomagania innym.

ENFJ (Protagonista) : protagonista typ osobowości to osoby charyzmatyczne i elitarne, które potrafią zachęcić każdego do walki o dobrą sprawę.

Jeśli wystąpią dominacje charakterystyczne dla osobowości, warto uwzględnić, że rozmieszczenie charakterystycznych osób jest różne w zależności od kultury, kraju i innych czynników. Jednak niektóre badania alternatywne, że niektóre typy są bardziej powszechne niż inne.

Ważne jest świadomość, że żadna nie jest typem osobowości, który jest lepszy ani gorszy od innych. Każdy typ ma swoje mocne strony i usuwany, a także sposób odprowadzania się do społeczeństwa.

Niektóre typy mogą „dominować” we współczesnym świecie, natomiast jak postrzegamy dominację, jest subiektywne i zależne od kontekstu. Na przykład w biznesie mogą dominować pewne typy, a gdy w grę wchodzą takie dziedziny jak opieka społeczna inne typy, mogą stanowić większość.

Inne osobowości

Osobowość Dyskutanta” odnosi się do typu ENTP w klasyfikacji MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). ENTP to jeden z 16 przedstawicieli osobowości w tej kategorii, a jego angielska nazwa to „Debater” (Dyskutant). Poniżej znajduje się opis cech ENTP:

ENTP (Dyskutanta) :

 • Ekstrawersja (E) : ENTP są zwykle energiczni, otwarci na ludzi i lubią być w centrum uwagi. Czerpią energię z opieki społecznej.
 • Intuicja (N) : Skupiają się na możliwościach i przyszłości, zamiast koncentrować się na konkretach i detalach. Mają zdolność dostrzegania wzorców i dostępu między urządzeniami.
 • Myślenie (T) : ENTP decyduje o podjęciu decyzji o działaniu logicznym i pośrednim, a nie na połączeniach wartościowych.
 • Postrzeganie (P) : Są elastyczni i otwarci na nowe informacje, zamiast przerywać harmonogramu.

Charakterystyka ENTP :

 • Są bystrzy, pomysłowi i mają zdolność do szybkiego myślenia.
 • Lubią debatę i często grają adwokata diabła, aby uzyskać dostęp.
 • Skutecznie być innowacyjnymi i nie boją się rozwiązania poza utartymi schematami.
 • Często stosowane nowe rozwiązania, które nie są stosowane rutyny.
 • Musisz być impulsywny i skłonny do ryzyka.
 • Mają dostęp do zrozumienia koncepcji złożonych i teorii.
 • Czasem może być postrzegani jako niecierpliwi lub krytyczni wobec innych.

Mimo że MBTI jest popularne i wiele osób z niego korzysta, czyniąc je samooceną i rozwojem osobistym, warto zwrócić uwagę, że jest wiele kontrowersji wokół jego naukowych ważności i rzucają krytykę jego hamulców empirycznych. Jednak wiele osób uważa, że ​​MBTI jest pomocne w zrozumieniu siebie i innych.

 

Jeszcze inna grupa osób to ISFJ, często określana jako „opiekun”. Poniżej przedstawiono charakterystykę typu ISFJ:

ISFJ (Opiekun) :

 • Introwersja (I) : ISFJ są bardziej dostępne w mniejszych grupach i w bardziej intymnych ustawieniach niż w większych zgromadzeniach.
 • Obserwacja (S) : Skupiają się na teraźniejszości i informacjach, które mogą korzystać i pamiętać. Mają zdolność dostrzegania i są praktyczni.
 • Uczucie (F) : ISFJ decyduje o działaniu na wartościach zabezpieczeń i, a nie tylko na logice lub obiektywnej pomocy.
 • Ocenianie (J) : Wolą środowiska, które jest określone i specyficzne. Cenią rutynę i konsekwencję.

Charakterystyka ISFJ :

 • Są troskliwi, lojalni i oddani innym.
 • Mam silne poczucie odpowiedzialności.
 • Cenią tradycję i są często bardzo przywiązania do przeszłości.
 • Mają możliwość wczuwania się w innych i są często postrzegani jako wsparcie dla rodziny i przyjaciół.
 • Są skłonni do samopoświęcenia.
 • Są niechętni do zmian i niepewnie w obliczu nieznanej sytuacji.

 

By Adrianna Szczepaniak

Dziennikarka