Dom

Przelicznik CM na cale (cm na cale)

Konwerter cm na cale konwertuje długość między różnymi jednostkami miary (cm na cale i cale na cm). Jeden centymetr to 0,3937 cala. Zmień jednostkę miary długości na cale od centymetrów. Nauczysz się przeliczać jednostki z centymetrów na cale w szkole podstawowej. Jest to powszechna procedura w wielu różnych zastosowaniach matematycznych. Przyjrzyjmy się, jak przekonwertować centymetry (cm) na cale („), jak używać narzędzia do konwersji jednej jednostki na drugą oraz pełny opis centymetra-cala relacja.

Jak przekonwertować centymetry na cale

Definicja centymetra
Centymetr to miara reprezentowana jako jednostka długości w systemie metrycznym. Jeden centymetr to jedna dziesiąta metra, a termin centymetr jest skrócony do „cm”. System metryczny obejmuje różne jednostki długości, takie jak stopy, gramy, kilogramy i tak dalej. Podstawową jednostką systemu CGS (centymetr-gram-sekunda) jest cm.

Historia/pochodzenie: Jak sugeruje przedrostek „centi”, centymetr jest oparty na jednostkach układu SI i jest równy jednej dziesiątej metra. Prefiksy metryczne wahają się od współczynników 10-18 do 1018 w systemie dziesiętnym, przy czym podstawa (w tym przypadku metr) nie ma przedrostka i współczynnik 1. Znajomość przedrostków metrycznych, takich jak kilo-, mega-, giga-, Tera-, centy-, mili-, mikro- i nano- pomogą Ci szybciej badać liczby metryczne.

Bieżące zastosowanie: Centymetr, podobnie jak metr, jest używany w różnych zastosowaniach na całym świecie (w krajach, które przyjęły system metryczny), gdy konieczne jest użycie mniejszego nominału metra. Poza krajami, takimi jak Stany Zjednoczone, wzrost jest zwykle mierzony w cm.

 

Definicja w calach
W matematyce do obliczania długości, wagi, pojemności i temperatury stosuje się tradycyjne podejście. Jest całkowicie zależny od angielskiego systemu metrycznego. Jednostką miary w tradycyjnej metodzie pomiaru jest „cal”.

Historia/pochodzenie: Termin „cal” pochodzi od łacińskiej jednostki „uncia”, co oznacza „jedna dwunasta” stopy rzymskiej.

Cal miał kilka różnych definicji na przestrzeni lat, przy czym obecna jest oparta na międzynarodowym stoczni. Jedna z najwcześniejszych definicji cala opierała się na długości trzech ziaren suszonego, kulistego jęczmienia ułożonych od końca do końca. Uważa się, że inny wariant cala został określony na podstawie szerokości ludzkiego kciuka, przy czym długość obliczono przez uśrednienie szerokości trzech kciuków: małego, średniego i ogromnego.

Obecne zastosowanie: Cal jest najczęściej używany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Czasami jest również używany w Japonii (a także w innych krajach) w odniesieniu do części elektronicznych, takich jak rozmiar ekranów wyświetlacza.

 

Relacja między calem a cm
Aby przekonwertować cm na cale lub cale na cm, zależność między calami i cm jest taka, że ​​jeden cal jest dokładnie równy 2,54 cm w systemie metrycznym.

1” = 2,54 cm

W związku z tym,

1 cm = 1/2,54 cala

Dlatego, aby przeliczyć cm na cale, musimy podzielić wartość w centymetrach przez 2,54.

W przypadku jednostki długości 1 cm odpowiednia długość w calach jest równa 1 cm = 0,393701 cala

Jak przeliczyć centymetry (cm) na cale (in)

Za pomocą tego konwertera długości możemy łatwo przekonwertować cm na cale, takie jak 10 cm na cale, 16 cm na cale, 18 cm na cale, 35 cm na cale itp. Jak wiemy, jeden centymetr jest w przybliżeniu równy 0,393701 cala , konwersja jednostek centymetrów na cale jest łatwa. Aby przekonwertować centymetry na cale, pomnóż podaną wartość centymetra przez 0,393701.

Na przykład, aby przekonwertować 10 centymetrów na cale, pomnóż 10 centymetrów przez 0,393701, aby uzyskać wartość w calach.

(tj.) 10 x 0,393701 = 3,93701 cala.

Stąd 10 centymetrów to w przybliżeniu 3,93701 cala.

Rozważmy teraz inny przykład, 30 cm na cale jest przeliczane w następujący sposób:

Jak wiemy, 1 cm = 0,393701 cala

Zatem 30 cm na cale można przeliczyć, mnożąc 30 przez 0,393701 cala.

(tj.) 30 cm do cali = 30 × 0,393701 cali

= 11,81103 cali

Stąd 30 cm jest w przybliżeniu równe 11,811 cali.

Podobnie cale na mm.

12 cm w calach: 12 x 0,3937 = 4,7244
15 cm w calach: 15 x 0,393701 = 5,90551
40 cm w calach: 40 x 0,3937 = 15,748
50 cm w calach: 50 x 0,3937 = 19,685

Konwersja z cm na Cale

Konwerter centymetrów na cale pokaże wartość konwersji z centymetrów na cale. W ułamku sekundy po wprowadzeniu wartości w centymetrach w polu wejściowym, w polu wyjściowym pojawi się równoważna wartość w calach.

1 Centymetr = 0.393701 Cal

By Adrianna Szczepaniak

Dziennikarka